Astrid SvangrenAtt lösgöra sig / försök ha distans / önskningar och argument / vad är skillnaden?

Images

Installation view. Astrid Svangren, 2011. Christian Andersen, Copenhagen
Installation view. Astrid Svangren, 2011
Installation view. Astrid Svangren, 2011. Christian Andersen, Copenhagen
Installation view. Astrid Svangren, 2011
Astrid Svangren, Att lösgöra sig försök ha distans önskningar och argument vad är skillnaden? 2011. Acrylic and wax on two layers of Plexiglas. 181 x 81 cm
Att lösgöra sig försök ha distans önskningar och argument vad är skillnaden? 2011. Acrylic and wax on two layers of Plexiglas. 181 x 81 cm
Astrid Svangren, Att lösgöra sig / försök ha distans / önskningar och argument / vad är skillnaden? 2011. Red silk chiffon, Japanese tissue, acrylic and watercolour. Variable dimensions
Att lösgöra sig / försök ha distans / önskningar och argument / vad är skillnaden? 2011. Red silk chiffon, Japanese tissue, acrylic and watercolour. Variable dimensions
Astrid Svangren, Att lösgöra sig / försök ha distans / önskningar och argument / vad är skillnaden? 2011. Acrylic and wax on Plexiglass. 130 x 138 cm
Att lösgöra sig / försök ha distans / önskningar och argument / vad är skillnaden? 2011. Acrylic and wax on Plexiglass. 130 x 138 cm

Press release

Välkommen in i mitt paradoxskåp
säg ordet "NEJ" på samtliga språk

Draperierna dras för
samtidigt slits de isär
av en nästan där karaktär
kär i det som inte är

Välkomna in i ett paradoxskåp

Här finns fritt fram för skuggor
i alla färger att spårlöst närvara
bräckliga men för ögonblicket
okrossbara
ser vi det beslöjade kyssa
det kristallklara

Välkommen in i vårt paradoxskåp
med vidöppna ögon på samtliga språk

Thomas Öberg (Bob Hund), 2011